Naslagwerk met uitgebreide bronnenverantwoording. Zeven casestudy's waaronderde Zuid-Celebes affaire, Rawagede en het Bali-drama.Hoofdstukken over vormen van extreem geweld, onderzoek naar en bestraffing van extreem geweld, verhulling en controle van extreem geweld, preventie, melding van en verzet tegen extreem gewelden over de oorzaken van extreem geweld. Bijna 900 pagina's.